Rusbehandling

Søk rusbehandling i dag

Søk rusbehandling i dag

Å søke behandling for sin rusavhengighet er ikke enkelt. Det krever mye styrke og mot, og det kan være veldig  vanskelig å ta det første steget. Det er dog viktig å vite at profesjonell behandling er tilgjengelig, og at utdannede fagfolk står klar til å hjelpe deg ut av din avhengighet når du vil det. Men hvordan foregår rusbehandling egentlig? Én mulighet er å søke hjelp på en behandlingsplass og gjennomgå et «forløp» der. Dette tilbyr de for eksempel hos Heimveg, som har spesialisert seg på området. Deres behandlingsplass ligger i utlandet i skjermede, behagelige omgivelser der du kan fokusere på din fremgang.

Her vil kompetente fagfolk som leger og terapeuter ta hånd om deg. De sørger for å gi deg en behandling som er skreddersydd etter dine behov, ditt misbruk og din øvrige helse for å sikre de mest effektive og optimale resultater. Her kan du bli tilbudt medikamentbasert behandling som sikter mot å lindre og forebygge de abstinenser som kan oppstå. Det kan bety at den fysiske delen av avrusningen blir enklere og tryggere for deg. Samtidig vil du motta psykologisk hjelp med utdanning, informasjon og støtte. Du vil lære hvilke verktøy du selv kan bruke fremover, og du vil jobbe på å øke din motivasjon og tro på egen mestring.

Derfor består rusbehandling hos Heimveg altså oftest både av en medikamentbasert og en psykologisk del. Men ditt forløp vil alltid bli skreddersydd etter din spesifikke situasjon, og her er du selv med til å avgjøre hva du har behov for. Samtidig blir du tilbudt ettervern slik at du ikke er alene når du kommer hjem til hverdagen og virkeligheten igjen, men hele tiden har en støtte og hjelp bak deg. Det øker sannsynligheten for at du ikke faller tilbake i gamle vaner og at du kan fortsette ditt rusfri liv.