lån

Hva er privatlån?

Hva er privatlån?

editorial

Det er blitt et stort marked for lån på nettet, og det finnes mange forskjellige lånetyper. Vi skal se litt nærmere på det som omtales som privatlån. Hva innebærer denne lånetypen, og hvilke kriterier skal lånesøkere oppfylle? Det skal vi belyse her. 

Privatlån på nettet

lån

Når man leser om ulike låntyper på nettet, vil man fort støte inn i begreper som eksempelvis smålån og privatlån. Et privatlån er et lån man tar opp som privatperson på nettet. Det er altså ikke et lån du tar opp hos en annen privatperson, selv om det fort kan misforstås ut ifra navnet. Det er altså en avtale mellom en privatperson og en bank eller et pengeinstitutt, som utgjør et privatlån. Dette er en form for det man kaller forbrukslån, der man står fritt til å disponere lånebeløpet som man ønsker. 

Det er alltid noen kriterier man skal oppfylle for å få lån, og hva slags beløp man eventuelt får innvilget, vil avhenge av privatøkonomi. Det er også som regel et krav om at man ska være bosatt i Norge, at man skal være minst 25 år og ikke ha noen betalingsanmerkninger. 

Privatlån uten sikkerhet 

Når man tar opp et privatlån på nettet, så er det som regel snakk om et lån uten sikkerhet. Men hv vil det egentlig si? Det betyr at man tar opp et lån uten å skulle stille sikkerhet for lånet. Sikkerhet kan være verdigjenstander som eiendom, som fungerer som en form for pant for pengeinstituttet som har lånt ut pengene, hvis det blir sånn at man ikke overholder låneavtalen. Da har banken nemlig en sikkerhet i eiendommen eller verdigjenstandene, som gjør at den får igjen pengene sine. Når man tar opp et privatlån på nettet, så er det uten denne sikkerheten, man trenger altså ikke stille noe i pant, og til gjengjeld tar banken som regel litt høyere rente eller gebyrer som en form for sikkerhet.